Available courses

Метою даного курсу є індивідуальне спрямування творчих пошуків, зусиль викладача та молодих музикантів:

- на систематизацію фундаментальних знань, фаховий розвиток індивідуальної техніки, універсальної виконавської майстерності, тобто вільне володіння необхідним комплексом технологій для формування музично-художньої свідомості музиканта – виконавця в цілому;

- на практичну самореалізацію теорії виконавської майстерності та набуття практичного досвіду використання цих вмінь у процесі концертного виконання;

- на формування індивідуальної цілісності психофізіологічних засобів виконавської майстерності;

- на підготовку концертних виконавців-солістів, солістів оркестрів, а також ансамблістів та викладачів для середніх та вищих навчальних музичних закладів.

- на виховання творчої свідомості та особистої відповідальності за досягнення найголовнішої мети виконавської діяльності, яка полягає у справі збереження та розповсюдження здобутків національної та світової музичної культури.

В задачі курсу входять:

- вміння правильно вибирати репертуар, оволодіння в достатньому обсязі концертним репертуаром, що включає в себе твори різноманітних епох, стилів та жанрів;

- виховання особистої творчої уяви, фантазії і слухового самоконтролю;

- всебічний універсальний розвиток виконавського апарату та виразових засобів виконавської майстерності музиканта;

- формування та розвиток аналітичних навичок, які ґрунтуються на аналізі власних виступів та відомих виконавців на духових та ударних інструментах різних напрямків, опрацювання аудіо та відео записів, тощо;

- виховання артистичної сценічної культури рухів, жестів і т.п.;

- цілеспрямоване вивчення спеціальної літератури, присвяченої проблемам виконавства.

- виховання звукової естетичної культури виконавця в цілому;

Мета курсу - навчити студента створенню фортепіанного еквівалента оркестрового твору, що чутливо відображає змінну густину його фактури, фарби тембрів у точній відповідності з образним змістом, фортепіанна фактура якого повинна бути технічно зручною («піаністичною»), мобільною для реалізації її в ідеальних темпах оркестрового оригіналу.

Структура курсу передбачає практичні індивідуальні заняття, які супроводжуються наявними матеріалами, а саме: аналізування музичних прикладів, прослуховування записів,  виконання партитур з листа та у чотири руки з викладачем. Передбачаються письмові творчі завдання з перекладення оркестрової фактури.

Педагогічна практика покликана навчити студентів працювати із учнями

Цей пробний курс, призначений для прикладу.